Štampa i vez

SITO ŠTAMPA
je tehnika gde se boja gumenim rakelom utiskuje kroz svileno sito direktno na tkaninu u formi logotipa. Boje za direktnu štampu mogu biti vodene ili uljane, ravne ili bubreće. Direktna štampa na tekstilu je vrlo postojana i mekana na dodir. Ova tehnika se koristi za uštampavanje ravnih površina, i jednako je primenljiva za štampu jednobojnih, kao i višebojnih otisaka i predstavlja ekonomičan izbor kod štampe većih tiraža.

BUBREĆA ŠTAMPA – VODENA BOJA

RAVNA ŠTAMPA – ULJANA BOJA

PRESLIKAČ ZA TEKSTIL
može biti izrađen tehnikom sito štampe, kao i digitalnom štampom ili katovanjem flok ili flex materijala-folija. Gotovi preslikači se sa transfer papira prenose na tekstil termo presom. Ove tehnike su pogodne za štampu malih tiraža,za sferne i ravne površine. Najčešće se koriste za kačkete, majice, torbe i druge tkanine i primenljive su za štampu jednobojnih ili višebojnih otisaka.

PRESLIKAČI

VEZ
je postupak kojim se mogu brendirati gotovo sve tkanine, kako one ravne, tako i one ispupčenih i nepravilnih oblika. Kompjuterski program za vez definiše putanju igle i na taj način se formiraju gusto zbijene niti u obliku željenog logotipa. Pogodna tehnika za brendiranje majica, košulja, torbi i drugih tkanina i predstavlja ekskluzivniji i znatno postojaniji i dugovečniji način brendiranja.

VEZ